اینفوگرافیک؛ «تنفیذ خدمت»
اینفوگرافیک؛ «تنفیذ خدمت»
اینفوگرافیک توصیه‌های رهبر انقلاب به دولت سیزدهم با عنوان «تنفیذ خدمت» پیش روی شماست.

به گزارش نسیم سرخس، اینفوگرافیک توصیه‌های رهبر انقلاب به دولت سیزدهم با عنوان «تنفیذ خدمت» پیش روی شماست.