اینفوگرافیک؛ بشریت، تشنه ویژگی‌های شخصیتی امام علی(ع)
اینفوگرافیک؛ بشریت، تشنه ویژگی‌های شخصیتی امام علی(ع)
در این اینفوگرافی به بخشی از ویژگی‌ها و ابعاد شخصیتی حضرت علی (ع)، در بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخته شده است.

به گزارش نسیم سرخس، در این اینفوگرافی به بخشی از ویژگی‌ها و ابعاد شخصیتی حضرت علی (ع)، در بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخته شده است.

رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: امروز بشریت به همین خصلت‌هایی که امیرالمؤمنین پرچم‌دارش بود، احتیاج دارد؛ این خصلت‌ها، با پیشرفت علم، با پیشرفت فنّاوری، با پدید آمدن روش جدید زندگی در دنیا کهنه نمی‌شود.