دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در جلسه دادگاه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه‌ایران و همشهری به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر مجرم شناخته شدند.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا علی اکبر کسائیان در گفتگو با مهر در مورد جزئیات جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: این جلسه در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان و به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد که بررسی پرونده های روزنامه همشهری و ایران در دستور کار بود.

وی افزود: امروز مدیر مسئول روزنامه همشهری به اتهام افترا، نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر متهم بود که پس از بیان توضیحات و دفاعیات مجرم شناخته شد که با رای اعضای هیئت منصفه مطبوعات مستحق تخفیف دانستند.

همچنین در پرونده دیگر مدیر مسئول روزنامه ایران به اتهام افترا، نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر متهم بود که در هر دو موارد اتهامی مجرم شناخته شد که در این مورد هم اعضای هیئت منصفه مطبوعات مدیرمسئول را مستحق تخفیف دانستند.

انتهای پیام/م