«اهمیت مشارکت در انتخابات از نگاه رهبر انقلاب»
«اهمیت مشارکت در انتخابات از نگاه رهبر انقلاب»
رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت مشارکت در انتخابات می‌فرمایند: آحاد ملت ما باید بدانند آنچه بکارند، می‌دروند؛ بعضی ممکن است در رأی‌گیری شرکت نکنند، بعد بگویند چرا فلان کار نشد. شما باید شرکت می‌کردید و آن کسی را که فکر می‌کنید می‌تواند این کار را انجام دهد و می‌پسندید، انتخاب می‌کردید تا آن‌طور که می‌خواهید، بشود.

به گزارش نسیم سرخس، رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت مشارکت در انتخابات می‌فرمایند: آحاد ملت ما باید بدانند آنچه بکارند، می‌دروند؛ بعضی ممکن است در رأی‌گیری شرکت نکنند، بعد بگویند چرا فلان کار نشد. شما باید شرکت می‌کردید و آن کسی را که فکر می‌کنید می‌تواند این کار را انجام دهد و می‌پسندید، انتخاب می‌کردید تا آن‌طور که می‌خواهید، بشود. نمی‌شود ما در انتخابات شرکت نکنیم، بعد نتیجه انتخابات احیاناً آن‌طور که ما می‌پسندیم، نشود، سپس بگوییم چرا نشد! بله، وقتی انسان شرکت نکند، همین است. همه باید شرکت کنند؛ این یک وظیفه است؛ هم وظیفه اسلامی است، هم وظیفه میهنی و ملی است و حفظ عزّت و شوکت کشور به این وابسته است، هم وظیفه سیاسی است؛ کسانی که فهم و تشخیص سیاسی دارند، وظیفه دارند وارد شوند، هم وظیفه اخلاقی است؛ حقوق مردم اقتضاء می‌کند که در این میدان وارد شوند، کارهایی که باید در این کشور انجام گیرد، اقتضاء می‌کند که انسان در این میدان وارد شود.

تدوین: وهاب ریحانی

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس