هنوز دوره نمایندگی این پانزده نفر به نیمه راه خود هم نرسیده که آقایان تمام وعده ها و شعارهای انتخاباتی را کنار گذاشته و با بی احترامی به رای ملت، برای استعفاء صف کشیده اند.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از ندای ارومیه، شاید تنها چیزی که در بسیاری از معادلات و ملاحظات سیاسی شهر ارومیه جایی ندارد، احترام به خواست ملت و رفتار سیاسی مبتنی بر اخلاق  و نظرات مردم است.

با نزدیک شدن به پایان مهلت استعفای مدیران دولتی برای حضور در انتخابات اسفندماه مجلس، احساس تکلیف کنندگان سیاسی از احزاب و گروه های مختلف در حال وداع با پست ها و صندلی های خود هستند تا اقبالشان را برای رسیدن  به صندلی های بهارستان بیازمایند.

اما مسئله قابل تاملی که در چند روز اخیر ذهن نگارنده را  آزرده، موضوع استعفای اعضای شورای شهر ارومیه  به منظور شرکت در انتخابات مجلس۹۴ است.

شنیده ها حاکیست که بعد از استعفای روح الله حضرت پور از شورای شهر ارومیه، چند نفر از اعضای دیگر شورای شهر در روزهای آینده برای شرکت در انتخابات مجلس استعفاء خواهند داد.

هنوز دوره نمایندگی این پانزده نفر به نیمه راه خود هم نرسیده که آقایان تمام وعده ها و شعارهای انتخاباتی را کنار گذاشته و با بی احترامی به رای ملت، برای استعفاء صف کشیده اند.

نکته جالب تر اینکه، شنیده شده یکی از معاونین استاندار که پیشتر تنها سه ماه بعد از حضور در شورای شهر ارومیه برای فعالیت در استانداری از سمت خود استعفاء داد، برای یک انتخابات دیگر دورخیز کرده است و معلوم نیست که این فرد چطور میتواند از مردم انتظار اعتماد مجدد داشته باشد.

افرادی که برای رسیدن به قدرت بیشتر، خواست و آراء مردم مبنی بر فعالیت آن ها در مجموعه مدیریت شهری را زیر پا گذاشته اند، با چه رویی بازهم در پی ستاندن رای از ملت هستند؟

لابد آقایان در همین دوسال گذشته به تمام وعده های انتخاباتی سال ۹۲ عمل کرده اند که حالا سقف شورای شهر ارومیه را برای بلند پروازی های خود کوتاه میبینند.

صدها هزار رایی که در حمایت از اعضای شورای شهر و برنامه هایشان به صندوق ها ریخته شد زیر کفش های واکس زده برخی از آقایان لگدمال میشوند تا بار دیگر ثابت شود که جایگاه ملت در سیاست یعنی کشک!.ملت نمایندگانشان در شورای شهر ارومیه را برای فعالیت در یک دوره چهارساله برگزیده اند، نه یک دوره کمتر از دوسال.

در ادوار گذشته  ثابت شده، کاندیداتور هایی که برای حضور در مجلس از نمایندگی شورای شهر استعفاء دادند مورد غضب مردم شهر ارومیه قرار گرفته و حتی آراء شورایی خود را هم در راه رسیدن به بهارستان از دست داده اند.

در میان اعضای شورای ارومیه، هستند افرادی که بعداز ناکامی در رقابت های انتخاباتی سال ۹۰، نتوانستند شهوت قدرت در خویش را کنترل کنند و پس از جلب اعتماد مردم در انتخابات ۹۲، درپی اعتنایی به همین اعتماد و استعفاء از شورای شهر ارومیه هستند. آیا توهین کنندگان به رای ملت، گستاخانه از مردم در انتخابات ۹۴ مجلس اعتماد مجدد میخواهند؟

شاید باز هم مردم ما فراموش کنند…

انتهای پیام/م