از مقاومت تا پیروزی(۲)
از مقاومت تا پیروزی(۲)
سخنان حکیمانه امام خمینی(ره) در آغاز جنگ تحمیلی، موجی از آرامش را در میان ملت ایران رقم زد.

به گزارش نسیم سرخس، سخنان حکیمانه امام خمینی(ره) در آغاز جنگ تحمیلی، موجی از آرامش را در میان ملت ایران رقم زد.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس