از مقاومت تا پیروزی(۱)
از مقاومت تا پیروزی(۱)
31 شهریور 1359 بر خلاف همه موازین بین‌المللی، ارتش بعث عراق تهاجم خود علیه ایران را با 192 هواپیمای شکاری آغاز کرد؛ بر طبق اسناد وزارت امور خارجه کشورمان رژیم بعث عراق از فروردین 1358 تا مرداد 1359، 397 بار به مرزهای ایران تجاوز کرده است.

به گزارش نسیم سرخس، ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ بر خلاف همه موازین بین‌المللی، ارتش بعث عراق تهاجم خود علیه ایران را با ۱۹۲ هواپیمای شکاری آغاز کرد؛ بر طبق اسناد وزارت امور خارجه کشورمان رژیم بعث عراق از فروردین ۱۳۵۸ تا مرداد ۱۳۵۹، ۳۹۷ بار به مرزهای ایران تجاوز کرده است.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس