بی بی سی فارسی که هر سال برای فتنه ۸۸ سالگرد برگزار می‌کند در ششمین سال آن فتنه، امسال نیز مقاله‌ای البته متفاوت منتشر کرده، که نکات جالبی در آن جلب توجه می‌کند.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از زیتون؛ بی بی سی فارسی که هر سال برای فتنه ۸۸ سالگرد برگزار می‌کند در ششمین سال آن فتنه،  امسال نیز مقاله‌ای البته متفاوت منتشر کرده، که نکات جالبی در آن جلب توجه می‌کند.

 

اکنون و بعد از ۶ سال از آن روزها، بی بی سی فارسی به بازخوانی آن ایام پرداخته و نوشته است: «بافروکش کردن امواج جنبش سبز، رفته رفته روشن می‌شود که این جنبش عملاً به اهداف ادعایی خود نرسیده است.»

 

نویسنده بی بی سی فارسی پس از شش سال با استفاده از واژه “شورش” به جای “جنبش” اعتراف می‌کند که “به صرف گفتمان‌سازی شاعرانه، نمی‌شود از یک شورش جمعی به یک جنبش اجتماعی رسید.”

 

این اعتراف بی بی سی به عنوان پیش قراول فتنه ۸۸ نشان از پایان عمر جنبشی توهمی به نام جنبش سبز برای این رسانه است و این شبکه امروز به این نتیجه رسیده است که دیگر این جریان توانایی ایجاد فرصت برای رسانه های غربی را ندارد و عملا عمر آن به پایان رسیده است .

 

اگر چه حرکت مردم ایران در همان سال و مخصوصا در ۹ دی ماه ۸۸ نشان از پایان عمر کوتاه فتنه سبز بود اما نکته جالب اعتراف شبکه سلطنتی بی بی سی به این موضوع است و اینکه معترف به عدم تقلب در انتخابات شده است.

 

بی بی سی می افزاید : “خوب یا بد، کاندید برنده در میان اقشار فرودست جامعه و حتی بخشی از مرفهان حامیان فراوان داشت: واقعیتی که عموماً از سوی هواداران حرکت اعتراضی نادیده گرفته شد، و همچنان می‌شود – این که ناخشنودی از نتایج انتخابات آن دوره شامل حال «عموم مردم» یا «تمام آحاد ملت» یا «تک تک شهروندان ایران» نبود.”

 

با این حال اعتراف بی بی سی پشت فتنه گران را خالی کرده است و باید منتظر واکنش فریب خوردگان آن سال بود که در برابر این اعتراف چه واکنشی از خود نشان خواهند داد .

 

فریب خوردگانی مثل موسوی ، کروبی ، خاتمی و برخی از ساکتین فتنه که بیش از بی بی سی و رسانه های غربی به این دروغ آنان باور داشتند . و از هر راهی برای بازگشت ظالمانه به قدرت استفاده میکردند دلایلی مثل “او داماد لرستان است، داماد خودشون رو نمی‌گذارند به کس دیگه ای رای بدهند. ” و یا دلیلی مضحک دیگری که رهنورد در مصاحبه با بی بی سی بیان کرد و گفت : “موسوی فرزند آذربایجان است و باید بیشترین رأی را در آنجا می آورد!”

پایان پیام/م