طوفان توییتری جهانی شب اربعین حسینی
طوفان توییتری جهانی شب اربعین حسینی
طوفان توییتری جهانی شب اربعین حسینی همزمان در بسیاری از کشورهای دنیا آغاز می‌شود.

به گزارش نسیم سرخس؛ طوفان توییتری جهانی شب اربعین حسینی
#حب_الحسین_یجمعنا

تویی که نام تو در صدر سربلندان است
هنوز بر سر نی چهره تو خندان است

موج اول پویش

چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۹۹
ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۷ ساعت

موج دوم پویش

پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۹۹
ساعت ۲:۳۰ بامداد

این پویش همزمان در بسیاری از کشورهای دنیا آغاز می‌شود.