نماهنگ؛ «دوباره همدلی»
نماهنگ؛ «دوباره همدلی»
رمضانی از همدلی‌های تازه‌به‌تازه از راه رسیده است، برای آنکه غبار محرومیت را بزداییم و به یاری نیازمندان بشتابیم، نوبت ماست؛ این بار ما هم هم‌صداییم با خیل جهادگران و زمزمه می‌کنیم دوباره همدلی را.

به گزارش نسیم سرخس، رمضانی از همدلی‌های تازه‌به‌تازه از راه رسیده است؛ برای آنکه غبار محرومیت را بزداییم و به یاری نیازمندان بشتابیم، نوبت ماست؛ این بار ما هم هم‌صداییم با خیل جهادگران و زمزمه می‌کنیم دوباره همدلی را.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید واحد چندرسانه‌ای نسیم سرخس