اختصاصی نسیم سرخس؛ فیلم لحظه دیدار خانواده شهید عیسی زائی با پیکر شهید/ ۲۱ روزی که ۳۲ سال طول کشید
اختصاصی نسیم سرخس؛ فیلم لحظه دیدار خانواده شهید عیسی زائی با پیکر شهید/ ۲۱ روزی که ۳۲ سال طول کشید
فیلم نخستین دیدار همسر و فرزند شهید«حسن عیسی زائی» با پیکر شهید که پس از 32 سال شناسایی و به وطن بازگشته است، توسط نسیم سرخس منتشر شد.

به گزارش نسیم سرخس، پیکر شهید حسن عیسی زائی پس از گذشت ۳۲ سال در جریان تفحص اخیر در منطقه سومار شناسایی شد و به شهرستان سرخس بازگشت.

فیلم نخستین دیدار همسر و فرزند شهید «حسن عیسی زائی» با پیکر شهید که پس از ۳۲ سال به وطن بازگشته به صورت اختصاصی و برای اولین بار توسط نسیم سرخس منتشر می شود.