فیلم/ سرود زیبای دانش آموزان سرخسی تقدیم به امام خامنه ای (حفظه الله)
فیلم/ سرود زیبای دانش آموزان سرخسی تقدیم به امام خامنه ای (حفظه الله)
دانش آموزان مدرسه 15 خرداد شهرستان سرخس در جشن عاطفه های امسال سرود زیبایی را تقدیم امام خامنه ای (حفظه الله) کردند.