عاشق‌ترین زن ایران را بشناسید
عاشق‌ترین زن ایران را بشناسید
همسر یک شهید که تنها دو ماه فرصت زندگی با مرد زندگی‌اش را داشت، هر ماه حقوق خود را در جیب همسرش می‌گذاشت و از جیب او برای زندگی خرج می‌کرد.

منبع: فارس