صوت/ کریمی؛ به یاد قبله ایرانیان به یاد حرم
صوت/ کریمی؛ به یاد قبله ایرانیان به یاد حرم
مدیحه سرایی محمود کریمی به مناسبت ولادت حضرت امام رضا (ع) - چیذر