پوستر؛ جنگ هشت ساله ما را قوی‌تر کرد
پوستر؛ جنگ هشت ساله ما را قوی‌تر کرد
مقام معظم رهبری می‌فرمایند: یکی از برکات دفاع هشت ساله ما، همین پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی و ساخت دقیق ترین ابزارهاست که با دست خالی و بدون هیچ سابقه ای آن‌ها را به دست آوردیم و جزو موجودی ملت ایران شده است.

به گزارش نسیم سرخس، مقام معظم رهبری می‌فرمایند: یکی از برکات دفاع هشت ساله ما، همین پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی و ساخت دقیق ترین ابزارهاست که با دست خالی و بدون هیچ سابقه ای آ‌ن‌ها را به دست آوردیم و جزو موجودی ملت ایران شده است.

  • منبع خبر : نسیم سرخس