ترانه رضا صادقی برای شهدای غواص با عنوان «آغوش امن» منتشر شد.

دانلود

منبع: فارس